+48 572 00 10 10

Czynne całą dobę

Jak postępować z narkomanem

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ
Narkomania to uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Objawia się potrzebą posiadania oraz zażywania środków odurzających, a także tendencją do stałego zwiększania dawki.

Narkomania jest chorobą przewlekłą, przekładającą się na codzienne funkcjonowanie z osobą uzależnioną od narkotyków. Jako, iż nie jest to jedynie problem uzależnionego, ale także jego osób z jego najbliższego otoczenia, wiele z nich, zadaje sobie pytanie: jak postępować z narkomanem? W celu pomocy osobie uzależnionej od narkotyków należy przede wszystkim zaakceptować oraz pogodzić się z faktem, iż jest ona narkomanem, a choroba, na którą cierpi jest przewlekła. Narkomania jest chorobą, która rozwija się poza świadomością chorego, a osobie uzależnionej nie przychodzi z łatwością przyznanie się do nałogu. Trzeba podejść do narkomanii, jak do każdej innej choroby oraz wierzyć, iż jest możliwy powrót do zdrowia.

Nie można odwrócić się od uzależnionego, mimo iż może być wykluczony ze społeczeństwa. Trzeba pamiętać, iż taka osoba również potrzebuje wsparcia oraz szacunku. Należy przekazywać mu jedynie suche fakty, co zrobił, jak się zachowywał, jak na niego wpływa zażywanie narkotyków. Nie jest wskazane szantażowanie narkomana, ponieważ negatywne informacje powodują rosnące poczucie winy, czego konsekwencją jest pogłębianie się nałogu. Najlepiej uświadomić narkomana, iż ma problem z substancjami psychoaktywnymi oraz zaproponować specjalistyczne leczenie w specjalnym ośrodku leczenia uzależnień jak Dobra Decyzja w Rewie. Pomagamy wszystkim osobom, chcącym wyleczyć się z uciążliwego nałogu narkotykowego.

Warto pamiętać, iż jedynie kompleksowy, profesjonalny program terapeutyczny, a także odwyk narkotykowy pod nadzorem specjalistów oraz pod opieką medyczną stwarza szanse na przezwyciężenie nałogu. Nie można również opuszczać uzależnionego od narkotyków po zakończeniu terapii. Wsparcie przyjaciół oraz rodziny jest niezwykle istotne, gdyż daje nadzieję oraz siły na przyszłość. Z kolei po zakończonym odwyku należy starać się takiej osobie zajmować czas, zachęcać ją do zdobywania nowych przyjaźni, ponieważ może mieć z tym problem.

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ