Możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty
Posiadamy wolne miejsca


Skuteczna terapia

LECZENIE NARKOMANII – UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW


Ośrodek Dobra Decyzja to profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, który oferuje kompleksową terapię leczenia narkomanii.

Leczenie narkomanii najczęściej powinno się zacząć udając się na detoks. Typ oraz siła uzależnienia zależy od takich czynników jak rodzaj przyjmowanej substancji, długość zażywania danego narkotyku czy też cechy psychofizyczne konkretnej osoby. Każde uzależnienie, a w tym uzależnienie od narkotyków jest chorobą postępującą, która z każdym kolejnym zażyciem substancji psychoaktywnej ponosi coraz poważniejsze konsekwencje. Osoba uzależniona biorąca narkotyki we wszystkich fazach zażywania nie jest w stanie przewidzieć skutków społecznych oraz zdrowotnych.

Będąc w silnym głodzie narkotycznym często narusza swoje zasady etyczno-moralne, co powoduje że ma poczucie winny i negatywnie ocenia swoją osobę ,co niestety uruchamia kolejną potrzebę sięgnięcia po narkotyk.

Narkotyki blokują wszelkiego rodzaju refleksje oraz analizy związane z uświadamianiem sobie potencjalnych i obecnych zagrożeń. W rezultacie po etapie „przyjemnych” doznań natychmiastowo przechodzi się do poziomu przymusu zażywania kolejnych porcji narkotyku. W początkowej fazie uzależnienia narkomanowi wydaje się ,że nie ma problemu z narkotykami. Fazy uzależnienia(inicjacja ,etap eksperymentowania ,nadużywania ,uzależnienia) zwiększające dawki (podobnie alkoholu)powodują ,że trwa degradacja we wszystkich sferach życia(zdrowotna, rodzinna ,zawodowa gdzie pojawiają się konsekwencje ).

Ośrodek leczenia uzależnień zapewnia bezpieczne warunki do terapii. Skorzystaj z pomocy ,żeby rozpocząć nowe życie bez narkotyków. Zespół Naszego ośrodka Dobra Decyzja posiada doświadczenie w leczeniu narkomanii. Przerwij ciąg narkotykowy i skorzystaj z możliwości dołączenia do grup osób zmagających się z podobnym uzależnieniem. Numer telefonu znajduje się na naszej stronie. Terapia pozwala przerwać narkotykowy marsz niszczenia.

Nasz ośrodek należy do grupy ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków.

Pomagamy, niesiemy wsparcie oraz specjalistyczną opiekę wszystkim osobom, które nie chcą wyleczyć się z nałogu. 

Leczenie uzależnienia od narkotyków -jak i gdzie leczyć uzależnienia

Pomóc sobie to znaczy zostać pod opieką specjalistycznej kadry terapeutycznej. W Polsce pomoc dla osób uzależnionych odbywa się w oparciu o tzw. oddziały i ośrodki ,które prowadzą terapię osób uzależnionych. Uzależnieni uczą się przez kilka tygodni wspólnotowo, (w grupie)jak żyć bez narkotyków. Nasza strona internetowa ma na celu zmotywować pacjenta i pokazać jak można zadbać o siebie rozpoczynając leczenie.

Celem terapii jest wypracowanie motywacji do utrzymywania abstynencji poprzez zastosowanie odpowiednich metod terapii. Najważniejsze ,żeby chory będący w uzależnieniu zmierzył się ze swoim problemem i postanowił zacząć leczenie.

Osoba uzależniona po odstawieniu substancji odurzających rozpoczyna drogę w kierunku odzyskania społecznej akceptacji i godności człowieka(wpływu na własne życie).

Metody pracy terapeutycznej pozwalają podjąć walkę z nałogiem .Program leczenia jest dostosowany do intelektualnych możliwości pacjenta. Zespół terapeutyczny wspiera i motywuje m.in do aktywnego udziału w terapii. Terapia długoterminowa ,średnioterminowa pozwala na przeżycie trudnego narkotykowego zespołu abstynencyjnego w bezpiecznym miejscu. Terapia uczy jak rozpoznawać sygnały nawrotu choroby narkotykowej po zakończeniu terapii w ośrodku.

W grupie terapeutycznej dochodzi do poczucia solidarności we wspólnej walce o nowe życie bez narkotyków . Proces leczenia trwa również po ukończeniu terapii a umiejętność radzenia sobie z głodem narkotykowym wymaga czasu, potrzeba determinacji do realizacji leczenia. Fizyczne ,psychiczne dolegliwości wskazują najczęściej ,że leczenie powinno być długoterminowe. Problem z narkotykami(kokaina, amfetamina i inne) ,brane dawki(ilości, częstotliwość, faza uzależnienia )- skutkują ,że narkoman traci kontrolę nad impulsami (zachowań) ,pojawiają się trudności natury psychologicznej . Narkotyk i tylko narkotyk staje się najważniejszy w życiu, ważne sprawy są odraczane lub nie realizowane. Konsekwencje brania ,presja rodziny powoduje ,że uzależniony decyduje się na terapię.

W trakcie terapii motywacja do leczenia wzrasta wraz z pozytywnym doświadczaniem poprawy samopoczucia . Pacjenci często wracają w trakcie leczenia do swojego hobby ,pojawia się chęć powrotu do aktywności fizycznej jak i intelektualnej. Wynika to z potrzeby każdego leczącego, który pragnie odnaleźć się w społeczeństwie i realizować swoje role społeczne wobec bliskich.

Leczenie uzależnienia od narkotyków po odstawieniu substancji odurzających wymaga cierpliwości i przeżywania dolegliwości ,które wynikają z brania narkotyków (fizyczne i psychiczne).Celem terapii jest wzmocnienie determinacji do rezygnacji z sięgania po substancje psychoaktywne. Narkotyk powoduje ,że organizm doświadcza w czasie abstynencji zakłóceń w funkcjonowaniu. Przyjmowanie przepisanych przez lekarzy leków (zgodnie z zaleceniami) nadzorowane jest w poszczególnych przypadkach przez terapeutów. Osoba decydująca się na leczenie godzi się na obowiązki wynikające z regulaminu ośrodka” Dobra Decyzja” (prawa i obowiązki).

Uzależnienie od narkotyków – diagnoza

Narkomania jest powszechnie nazywana uzależnieniem od narkotyków, czyli substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Nałóg fizyczny polega na doświadczeniu reakcji fizjologii organizmu po odstawieniu narkotyków, a psychiczne uzależnienie powoduje że zachwiana zostaje psychika osoby uzależnionej.

Narkomania charakteryzuje się przede wszystkim głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków odurzających i potrzebą zdobycia narkotyku za wszelką cenę. Narkomania jest zaburzeniem wymagającym fachowego leczenia – medycznego i psychologicznego. Pozytywne efekty i poprawę stanu zdrowia pacjent uzyskuje po przejściu przez cały proces leczenia (nie można go przerwać, gdyż grozi to szybkim powrotem do nałogu).  Tak jak każda inna choroba, uzależnienie od narkotyków wymaga profesjonalnego leczenia, a nie za pomocą półśrodków bądź samodzielnego leczenia. Problemu nie udaje się rozwiązać samodzielnie. Rodziny(bliscy) najczęściej w początkowej fazie sięgania po narkotyk przez narkomana podejmują samodzielnie próby poradzenia sobie z biorącym narkotyki, jednakże kolejne porażki w zatrzymaniu uzależnienia powodują że decydują się na zwrócenie się o pomoc do ośrodka uzależnień. Ośrodki takie jak nasz uczą rozwiązywania problemów poprzez różne formy działania będące alternatywą dla sięgnięcia po substancję odurzającą ,środki psychoaktywne.

Nasz ośrodek należy do grupy ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków. Pomagamy, niesiemy wsparcie oraz specjalistyczną opiekę wszystkim osobom, które chcą wyleczyć się z nałogu w oparciu o uznane metody. Leczenie narkomanii wymaga terapii uzależnień. Prywatny ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków podczas terapii uzależnień stosuje indywidualne podejście do osób uzależnionych. W walce z nałogiem leczenie wymaga różnorodnego podejścia .Zmiana to możliwość rozwoju ,dalszej kontynuacji podjętej decyzji życia w trzeźwości.

Nieraz pierwszym krokiem jest terapia substytucyjna. Objawy zespołu abstynencyjnego po zażywaniu substancji psychoaktywnych mają różne natężenie .

Amfetamina, kokaina, marihuana i inne środki psychoaktywne po odstawieniu wywołują objawy głodu narkotykowego .Uzależnieni mają problemy z koncentracją ,trudności z zapamiętaniem przyjmowanych wiadomości (różny stan organizmu).

Pacjentom towarzyszą nieraz lęki ,brak wiary we własne możliwości .Podczas pobytu pacjenta w naszym ośrodku odbywają się indywidualne spotkania terapeutyczne. Leczenie uzależnień od narkotyków w naszym ośrodku “Dobra Decyzja” umiejscowionym w Rewie przebiega w niemalże domowych warunkach przy użyciu najnowszych metod. Oczywiście im szybciej uzależniony zdecyduje się na leczenie narkomanii, tym szybciej będzie mógł cieszyć się szczęściem jakie płynie z życia bez uzależnienia.

Uzależnienie od narkotyków to niezwykle poważne schorzenie, stwarzające poważne zagrożenie zdrowia oraz życia osoby uzależnionej. Powstawaniu uzależnienia towarzyszy bardzo silne pragnienie zażycia następnej porcji substancji psychoaktywnej. Typ oraz siła uzależnienia zależy od takich czynników jak rodzaj przyjmowanej substancji, długość zażywania danego narkotyku czy też cechy psychofizyczne konkretnej osoby .

Każde uzależnienie w tym uzależnienie od narkotyków jest chorobą postępującą, która z każdym kolejnym zażyciem substancji psychoaktywnej przynosi coraz poważniejsze konsekwencje stopniowo prowadzące do umierania społecznego, psychicznego, a w końcu fizycznego. Ludzie biorący narkotyki we wszystkich fazach zażywania nie są w stanie przewidzieć skutków społecznych oraz zdrowotnych.

Narkotyki blokują wszelkiego rodzaju refleksje oraz analizy związane z uświadamianiem sobie potencjalnych i obecnych zagrożeń. W rezultacie po etapie „przyjemnych” doznań natychmiastowo przechodzi się do poziomu przymusu zażywania kolejnych porcji narkotyku. Tak jak każda inna choroba uzależnienie od narkotyków wymaga profesjonalnego leczenia, a nie za pomocą półśrodków bądź samodzielnego leczenia. W uzależnieniu potrzebna jest pomoc terapeutów i dotyczy to wszystkich uzależnień. Terapia w przypadku diagnozy uzależnienia -narkomani jest niezbędna . W okresie przejściowym pacjent wspomagany jest przez leki zapisane przez lekarza.

Nasz ośrodek należy do grupy ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków. Pomagamy, niesiemy wsparcie oraz specjalistyczną opiekę wszystkim osobom, które chcą wyleczyć się z nałogu. W przypadku potrzeby rozmowy na określony temat proszę o kontakt tel.

Leczenie narkomanii

Następnym krokiem leczenia narkomanii po diagnozie jest odtrucie organizmu, czyli wyeliminowania z organizmu osoby uzależnionej wszelkich toksyn od silnie toksycznych narkotyków takich jak opiatów i pochodnych czy środków psychotropowych. To wstęp do leczenia uzależnienia. Odtrucie, czyli usunięcie z organizmu chorego wszelkich toksyn zwykle odbywa się na szpitalnym oddziale detoksykacyjnym.

Decyzję czy konieczny jest detoks podejmuje na konsultacji lekarz psychiatra. Odtrucie zmniejsza głód narkotyczny oraz niepożądane objawy występujące po odstawieniu narkotyków . Odtrucie nie jest wystarczające by zerwać z nałogiem .

Leczenie narkomanii osób uzależnionych w naszym ośrodku odbywa się w oparciu o model terapii poznawczo-behawioralnej z elementami psychoterapii .Przyjmowanie uzależnionego w chwili, kiedy organizm został oczyszczony z toksyn(detoks) to dobry moment żeby rozpocząć terapię. Metody pracy w ośrodkach “Dobra Decyzja” wymagają pobytu określanego jako średnioterminowe. Zadzwoń kiedy czujesz ,że chcesz przerwać branie i znaleźć się podobnie jak inni uzależnieni wśród osób utrzymujących abstynencję. Nauczysz się jak radzić sobie w życiu bez narkotyków. Odurzenie to trudności w kontaktach z otoczeniem .Motywację często osiąga się na grupie ambulatoryjnej (terapia).Motywacja to zwykle ogląd siebie w konfrontacji z konsekwencjami brania. Terapia grupowa i spotkania indywidualne pozwalają uzyskać wsparcie w walce z uzależnieniem. Walka z nałogiem polega na uzyskaniu motywacji do zmiany dotychczasowego nałogowego życia. Pojawia się u chorego pragnienie życia .Organizm potrzebuje czasu na odzyskanie poprawy funkcjonowania .W czasie pobytu w naszym ośrodku można korzystać( według potrzeb) z konsultacji lekarskich (porady psychiatryczne).

Przez cały czas kompleksowego leczenia pacjenta w naszym ośrodku zapewniamy pacjentowi całodobową, profesjonalna opiekę oraz pełną dyskrecję. Warto pamiętać, iż jedynie kompleksowa, specjalistyczna terapia oraz odwyk narkotykowy pod okiem specjalistów stwarza szanse na przezwyciężenie nałogu. Rozpocznij nowe życie i skorzystaj z pomocy ośrodka leczenia uzależnień “Dobra Decyzja”.

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków oferuje w terapii uzależnień indywidualne podejście do pacjenta .Wspólne analizowanie sytuacji ,w których pojawiał się głód narkotyczny pozwala na podjęcie alternatywnych sposobów radzenia sobie z głodem narkotycznym .

W leczeniu uzależnienia od narkotyków, osoby uzależnione doświadczają (w różnym natężeniu)dolegliwości zespołu abstynencyjnego .Układ nerwowy i wyniszczenie organizmu w pierwszym etapie abstynencji wywołuje wzrost napięcia ,nerwowość i dlatego tak ważna jest rola grupy terapeutycznej i udział w psychoterapii. Udział osób uzależnionych od narkotyków w indywidualnych spotkaniach terapeutycznych pozwala na omawianie trudnych ,osobistych najbardziej intymnych spraw. Chory zaczyna dostrzegać wartości i korzyści z udziału w terapii.

Charakterystyczne objawy uzależnienia od narkotyków

Objawy uzależnienia od narkotyków dotyczą aspektu fizycznego i psychicznego organizmu. W zależności od fazy uzależnienia, narkomani mogą doświadczać różnych symptomów.

Faza eksperymentalna uzależnienia od narkotyków objawia się przede wszystkim zmianami w wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu. Typowe są: zaczerwienienie oczu i rozszerzenie źrenic, nadpobudliwość na zmianę z ospałością, dziwny zapach włosów i utrzymujący się katar. Kolejna faza używania i nadużywania substancji pociąga za sobą coraz więcej negatywnych konsekwencji. Uzależniony częściej ma zły nastrój i jest smutny. Zamyka się w sobie, zaniedbuje higienę osobistą, staje się agresywny i porzuca dotychczasowe zainteresowania. Etap ten wiąże się z pojawieniem się pierwszych silnych głodów narkotycznych. W ostatniej fazie uzależnienia od narkotyków rozwijają się paranoje narkotyczne. Uzależniony ma zerowe poczucie własnej wartości i staje się patologicznym kłamcą. Cierpi na chroniczny kaszel. Często doświadcza wybuchów wściekłości i agresji, co prowadzi do kłopotów z policją.

Leczenie uzależnień od narkotyków – stosowane metody

W leczeniu narkomanii stosuje się między innymi: model Minnesota, terapię substytucyjną, terapię poznawczo-behawioralną i model społeczności terapeutycznych

 • detoks organizmu, 
 • model Minnesota, 
 • terapia substytucyjna, 
 • terapia poznawczo-behawioralna, 
 • model społeczności terapeutycznych, 
 • grupy wsparcia (np. anonimowych narkomanów)

Skutki uzależnień od narkotyków

Do jakich konsekwencji prowadzi narkomania ,sięgania po substancje psychoaktywne Skutki uzależnienia od narkotyków są poważne i należą do nich: 

 • skutki zdrowotne: 
 • uszkodzenia narządów wewnętrznych, śmiertelne zatrucia i zwiększone ryzyko rozwoju innych zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe ,ośrodkowy układ nerwowy), 
 • częstsze infekcje wirusowe i bakteryjne spowodowane osłabioną odpornością i używaniem niesterylnych igieł, 
 • popadanie w konflikty z prawem – posiadanie narkotyków, kradzież w celu zdobycia pieniędzy na narkotyki, wzmożona drażliwość i agresja, 
 • wykluczenie społeczne, zaburzenia więzi rodzinnych, trudności w relacjach intymnych, 
 • zagrożenie bezrobociem i bezdomnością, 
 • przerwanie lub porzucenie nauki. 

Przymus zażywania narkotyków (substancji psychoaktywnych) prowadzi do śmierci lub choroby. Często towarzyszą braniu narkotyków zaburzenia zachowania-halucynacje . Detoksykacja organizmu wymaga czasu (tygodni). Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem( tel. na stronie) i zadzwoń o każdej porze. “Odwrócenie” się od narkotyków to jednocześnie decyzja na nowe życie. Terapia i tylko terapia jest drogą do uzyskania wolności od przymusu brania narkotyków.

 


Przeczytaj także:

 

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze. Niezobowiązująca, dyskretna rozmowa.

NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ

Imię (wymagane)

E-mail (wymagane)
Telefon


Preferowana godzina


polityką prywatności i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do celów obsługi przesyłanej przeze mnie wiadomości e-mail.

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

ubocze

Z naszym Ośrodkiem kontaktowali się dotychczas zainteresowani z miast:

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Karnice, Budy Zosine, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Ługowiska, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie-Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Stara Łomża nad Rzeką, Wielgie, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrówek, Ostrowiec Świętokrzyski, Bukowiec, Jedlicze, Kudowa Zdrój, Gniezno, Ślesin, Suwałki, Wola Osowińska, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn-Koźle, Bobrowo, Wieruszów, Sokolniki, Łomża, Wądzyń, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Ligota, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Barkowice, Starachowice, Wejherowo, Kielczówek, Suchań, Czerwonak, Kąty Rybackie, Poraj, Wodzisław Śląski, Nowy Folwark, Masłów Drugi, Puławy, Skierniewice, Nowy Modlin, Rzepnica, Starogard Gdański, Piękna, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko-Kamienna, Turawa, Szenajda, Chrząstowice, Zawada, Lewin Brzeski, Grodków, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Ubocze, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Gracze, Bobrowice, Długołęka, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Jasienica, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Gryfów Śląski, Oświęcim, Szczyrk, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Międzyrzecze Górne, Sopot, Poręba Wielka, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Szczyglice, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Dzięgielów, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Goleszów, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka-Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Stare Juchy, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Skórzewo, Ziębice, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Brodnica Dolna, Puszczykowo, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Lipnica, Borzyszkowy, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Cekanowo, Lubań, Rydułtowy, Wieliczka, Mirków, Sępólno Krajeńskie, Dziwnówek, Dobryń nad Wisłą, Prudnik, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Brzezinka, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Stąporków, Połęgi, Chęciny, Cedzyna, Lipsko, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Nasutów, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Łękinia, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Kowal, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Mstów, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Dubie, Pleszew, Gorzyce, Zielonka, Trzcianka, Jeżowa, Sulechów, Konstancin-Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Morawica, Radzionków, Bytów, Czarny Bór, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Gaszowice, Opalenie, Więcbork, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko-Zdrój, Strzegom, Janowice Wielkie, Łomianki, Grójec, Olecko, Miłków, Sątopy, Huta Zalewska, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Szubin, Boguszów-Gorce, Jelcz-Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Wichulec, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Wapnica, Wandzin, Nisko, Staszów, Niedalino, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Grzebielin , Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Stanomino, Gaj, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Darżewo, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Choceń, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Golęczewo, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Kiszewo, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka-Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Majdan Kozic Dolnych, Stalowa Wola, Golub-Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Nałęczów, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Tarnowiec, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Bledzew, Strychy, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Uniszowice, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Charcice, Warka, Radzymin, Milicz, Nowy Dworek, Bytnica, Zalesie Górne, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Smażyno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica-Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Parzymiechy, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa-Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański

© Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień DOBRA DECYZJA. Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2020.

Możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty
Posiadamy wolne miejsca