+48 572 00 10 10

Czynne całą dobę

Leczenie alkoholizmu – uzależnienia od alkoholu

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ
Uzależnienie od alkoholu jest nazywane zamiennie jako choroba alkoholowa lub alkoholizm. Z tym zaburzeniem zmaga się coraz więcej ludzi. Z reguły ten typ uzależnienia zaczyna się podstępnie i niewinnie. W miarę upływu czasu chęć sięgnięcia po kieliszek jest tak silna, iż osoba owładnięta nałogiem nie potrafi tego kontrolować i spożywa coraz większe ilości alkoholu. Trudność z brakiem kontroli wypijanego alkoholu jest zasadnicza, gdyż stanowi podstawę do zdiagnozowania choroby alkoholowej.

Niestety alkoholizm jest zaburzeniem wieloaspektowym i obejmuje niemalże wszystkie obszary życia uzależnionej osoby, a także ma negatywny wpływ na życie rodzinne. Uzależnienie od alkoholu często występuje u osób o niskiej tolerancji na napięcia, frustrację oraz stres. Sięgające po alkohol osoby znajdują się w trudnych dla siebie sytuacjach i momentach, kiedy mają poczucie braku zaradności. Alkohol jest zażywany w celu dodania odwagi, jest to sposób na ucieczkę od otaczającej rzeczywistości. Osoby zażywające nałogowo alkohol odnajdują w nim metodę na uśmierzenie bólu fizycznego bądź psychicznego.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, postępującą i w niektórych wypadkach kończy się nawet śmiercią. Rozwój choroby alkoholowej zaburza funkcjonowanie emocjonalne oraz umysłowe człowieka.

Uzależnienie od alkoholu wymaga natychmiastowej interwencji oraz objęcia profesjonalnym leczeniem

Pierwszym oraz kluczowym krokiem w rozpoznawaniu uzależniania od alkoholu, jest wynik przeprowadzonej diagnozy nozologicznej. Podstawowy cel tej diagnozy to określenie aktualnego stanu zdrowia osoby zmagającej się z nałogiem, a także sprawdzenie czy jest niezbędne wprowadzenie leczenia alkoholizmu przy zastosowaniu odpowiedniej terapii alkoholowej.

Należy pamiętać, iż choroba ta może pojawić się ponownie nawet po wielu latach.

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień Dobra Decyzja oferuje klientom specjalistyczną pomoc w zmaganiu się z uciążliwym nałogiem alkoholowym. Zapewniamy profesjonalne leczenie alkoholizmu, które przebiegać będzie zgodnie z określonym planem działania pod okiem wykwalifikowanych ekspertów.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez Ośrodek Dobra Decyzja.

Leczenie alkoholizmu – Jak leczyć?

Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku prowadzą terapeuci z długoletnią praktyką zawodową ,posiadający wiedzę i uprawnienia do leczenia osób uzależnionych potwierdzone certyfikatem Ministra Zdrowia. Realizowany w trakcie leczenia alkoholizmu program terapeutyczny opracowany dla osoby uzależnionej pozwala na uzyskanie wiedzy kiedy pojawia się objaw głodu alkoholowego i w oparciu o uzyskane umiejętności zastosowanie nowych wyuczonych metod pozwalających utrzymać abstynencję. Skuteczne leczenie choroby alkoholowej to terapia grupowa i indywidualna . Po odstawieniu alkoholu pojawiają się dolegliwości fizyczne i psychiczne u osoby uzależnionej(o różnym natężeniu) .Życie w nałogu maskuje różne deficyty (nieśmiałość, trudności w relacjach interpersonalnych, poczucie niskiej wartości ).Próby poradzenia sobie w samotności z alkoholizmem kończą się porażką .Alkoholizmu leczenie to udział w terapii. Choremu w leczeniu alkoholizmu potrzebna jest pomoc terapeuty .Grupa alkoholików i alkoholiczek mających problem z utrzymaniem trzeźwości łączy wspólny cel jak żyć w abstynencji . Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i jest to między innymi praca osoby uzależnionej nad akceptacją swojego uzależnienia . W ośrodku leczenia alkoholizmu „Dobra Decyzja” pacjent otrzymuje miejsce i dostęp do badania motywacji do odstawienia alkoholu. Uzależnienie od alkoholu często utrudnia życie w społeczeństwie ,niszczy relacje z ludźmi. Alkohol staje się bardzo ważny dla pijącego ,który nie chce zaakceptować problemu postępującego uzależnienia .Zachowanie osób uzależnionych powoduje ból w najbliższym otoczeniu, niszczy rodzinę. Osoba uzależniona decydująca się leczyć alkoholizm daje wsparcie dla siebie i możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania dla całej rodziny . W domu w którym są dzieci ,leczenie alkoholizmu jest warunkiem zdrowia psychicznego dzieci ,całej rodziny i pacjenta. Uzależniony ,żeby przestać pić i zaangażować się w leczenie potrzebuje czasu . Nadużywanie alkoholu często powoduje dolegliwości psychiczne i fizyczne . Sięganie po alkohol z powodu stresu, w sytuacji kiedy należy podjąć trzeźwe działania ,powoduje że problemy zaczynają się piętrzyć .Organizm potrzebuje za każdym kolejnym piciem coraz dłuższego okresu czasu ,żeby chory mógł funkcjonować w życiu codziennym. Rodzina alkoholika najczęściej próbuje podjąć walkę z alkoholikiem ograniczając mu dostęp i ilość spożywanego alkoholu, jednak leczenie alkoholizmu w domu jest trudne i najczęściej nieskuteczne. Chory pije lub podejmuje próby ograniczenia picia . Metoda ta jest nieskuteczna, a alkoholik liczy dni niepicia, uważając że może się sam wyleczyć.

Leczenie alkoholizmu – informacje o nałogu

Leczenie uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się od diagnozy nozologicznej . Alkoholizm to choroba ,a leczące się osoby to pacjenci. Utrata kontroli nad piciem, zespoły abstynencyjne(nudności, drżenie mięśni ,poty, ból głowy ,niepokój) , objawy głodu alkoholowego, konsekwencje picia to niektóre objawy uzależnienia od alkoholu .Próby radzenia sobie z piciem są coraz krótsze ,a zachowania bardziej destrukcyjne. Pijący często nie dostrzega problemu. Ośrodek terapii uzależnień leczenia osób uzależnionych od alkoholu posiada doświadczoną kadrę oraz warunki ,żeby rozpocząć skuteczne leczenie alkoholizmu .Terapia dla alkoholika ,który doświadcza wsparcia i zrozumienia to droga do nowego życia, a dużo wsparcia i zrozumienia otrzymuje od grupy i terapeutów .Głód alkoholowy ,zespół abstynencyjny, konsekwencje picia alkoholu(przemoc w rodzinie ,trudności w relacjach społecznych) to niektóre z objawów uzależnienia od alkoholu. Stosowane w terapii leczenia alkoholizmu programy terapeutyczne są ukierunkowane na zmotywowanie pacjenta jak odstawić alkohol i rozwiązywać problemy na trzeźwo. Pacjenci decydują się po zakończonej terapii uczestniczyć w ruchu aa(Anonimowi Alkoholicy).Grupy AA istnieją w każdej większej miejscowości. Objawy zespołu abstynencyjnego w początkowym procesie leczenia są etapem trudnym dla leczącego. Leczenie alkoholizmu to proces , który wymaga udziału specjalistów terapii uzależnień. .Uświadomienie przez osobę leczącą się jak skutecznie w stanie chęci wypicia alkoholu pomóc sobie i nie wypić wymaga zastosowania psychoterapii i pomocy grupy. W sytuacji przeżywania głodów alkoholowych pacjent wykorzystuje sposoby, techniki których nauczy się podczas pobytu w ośrodku. Dopuszcza się w konsultacji z lekarzem (jeżeli stan somatyczny tego wymaga) udział farmakologiczny, a w niektórych stanach organizm trzeba odtruwać żeby podjąć leczenie. Trzeźwość to zarówno zawartość alkoholu w krwi, jak też stan umysłu, racjonalne działanie. Terapię związaną z chorobą gdzie alkoholik zaprzecza, nie chce zaakceptować i uznać że jest uzależniony prowadzi się rozumiejąc jego obawy i w grupie alkoholików często następuje zmiana myślenia i akceptacja choroby . Lęk przed zmianą stylu życia i konieczności odstawienia alkoholu kojarzy się ze stratą czegoś ważnego i są to dylematy, z którymi mierzą się osoby leczące w każdym wieku. Wymaga to analizy strat (fizyczne ,psychiczne ) i zysków z odstawienia alkoholu przez chorego. Wcześniej alkohol uniemożliwiał wielu rodzaju aktywności. W walce z poradzeniem sobie z pasywnością w różnych sferach życia pacjenci powracają do swoich zainteresowań, co w uzależnieniu pomaga w utrzymaniu abstynencji. Wyleczyć się z alkoholizmu nie można ,ale można podjąć leczenie i zatrzymać picie. Alkoholika do leczenia motywuje często obawa przed stratami ważnych dla niego ludzi ,utrata własnego wizerunku. Fazy uzależnienia od alkoholu przez które przechodzi alkoholik często powodują myśli ,że można wrócić do picia kontrolowanego. Sięganie po raz kolejny po alkohol prowadzi do kolejnej porażki i skutków, nieraz potrzebny jest detoks .Dawki wcześniej używane są za małe ,potrzeba coraz więcej alkoholu wpływa negatywnie na zdrowie. Kontakt społeczny podczas nadużywania alkoholu jest dla pijącego trudny .Wstyd z powodu skutków picia oraz trudności w kontaktach na trzeźwo uruchamiają potrzebę kolejnego picia . Zmienić może dopiero ten sposób funkcjonowania leczenie odwykowe .Prowadzone spotkania w oparciu o terapię grupową i indywidualną uświadamiają że, aby zatrzymać nałóg trzeba zaprzestać walki z alkoholem .Przyczyny alkoholizmu są różne .Są czynniki zwiększające możliwość uzależnienia ,ale alkoholikiem zostają też osoby które nie były w grupie zwiększającej ryzyko uzależnienia. Alkoholików łączy uzależnienie ,które jest obecne we wszystkich grupach społecznych.

Leczenie alkoholizmu – etapy

Terapia uzależnienia od alkoholu w niektórych przypadkach wymaga (w ciężkim zespole abstynencyjnym) odtrucia i żeby móc rozpocząć leczenie, to równolegle stosuje się leczenie farmakologiczne . Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu „Dobra Decyzja” ma możliwości stałego kontaktu z lekarzem. Lekarz stosuje indywidualne podejście do pacjenta. Leki ,które są zapisane przez lekarza uwzględniają stany uzależnionego i wydawane są w pomieszczeniu terapeuty. Skuteczność terapii zależy od wielu czynników .Osoby uzależnione od alkoholu doświadczają wielu konsekwencji. Efekty leczenia ,zwłaszcza po długo trwającym ciągu alkoholowym wymagają czasu. Ośrodek terapii „Dobra Decyzja” przyjmuje jako minimalny czas leczenia 4 tygodnie. Wyjście z nałogu to czas kiedy w organizmie i psychice zachodzą zmiany ,które mają doprowadzić do zdrowia i życia w trzeźwości. Niepijący alkoholik wymaga leczenia wieloaspektowego. Picie alkoholu ,a następnie odstawienia go mogą się wiązać z różnym przebiegiem .Objawem odstawienia jest spadek alkoholu we krwi i powoduje zwiększoną nerwowość. Chorego ,uzależnionego od alkoholu należy potraktować indywidualnie , aby pomóc mu w leczeniu i wyjściu z nałogu .Proces poprawy trwa dłużej i pacjent powinien korzystać z oferty proponowanej przez terapeutów. Najważniejsze jest zatrzymanie picia. Następnie powoli pojawia się motywacja, która prowadzi do zaangażowania w leczenie. Ile tygodni trwa leczenie ?- pytanie jest trudne i można na nie odpowiedzieć wyłącznie po kilku spotkaniach z pacjentem. Zaangażowanie w terapię i pożegnanie się z alkoholem, to w życiu alkoholika duża zmiana. Rozmowy z terapeutą i świadome przyjrzenie się problemowi, własnej niemocy w walce z alkoholem to droga do trzeźwości.

Metody leczenia alkoholizmu

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia jest psychoterapia .Programy terapeutyczne oparte są w większości na podejściu terapii behawioralno- poznawczej. Osoba uzależniona nabywa umiejętności rozwiązywania problemów alkoholowych korzystając z pomocy wiedzy uzyskanej w ośrodku. Terapia alkoholowa dostarcza pomocnej wiedzy, uświadamiając uzależnionego dlaczego alkohol stał się tak ważny w jego życiu ,jakie objawy uzależnienia pojawiły się ,dlaczego alkoholik tak często miał przymus picia ,dlaczego nie chciał skorzystać z pomocy ,dlaczego przymus picia doprowadził go do tego ,że potrzebne jest odtruwanie organizmu itp. Objawy alkoholizmu, a między innymi głód alkoholowy doprowadzają do silnych objawów zespołu abstynencyjnego, powodujących ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. Alkohol, który stał się najważniejszy zmusza nieraz do konieczności odtruć. Ważne są przyczyny i motywacja pacjentów ,którzy zdecydowali się zmierzyć z problemem. Zdrowie, konsekwencje w pracy, to ważne powody żeby podjąć leczenie.

Leczenie alkoholizmu – i co dalej?

Leczenie alkoholizmu -terapia w ośrodku pozwoli osobie leczącej nabyć świadomości jak korzystać z nowo wyuczonych zachowań . Leczenie które wymaga tygodni ,prowadzi poprzez nowe techniki (nabyte w trakcie leczenia )do nie sięgania po alkohol ,a zastosowanie własnych środków zaradczych w przypadku kiedy pojawi się głód alkoholowy.

Po ukończeniu terapii, osoby leczące się szukają dalszego wsparcia w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w grupach samopomocowych anonimowych alkoholików(program 12 kroków). Wsparcie pomaga w utrzymaniu abstynencji . Alkoholikami, czyli osobami które straciły kontrolę nad piciem jest się na stałe. Utrzymanie świadomości utraty kontroli i nie sięganie po alkohol w celu złagodzenia problemu wymaga od chorego życia w trzeźwości .W leczeniu choroby potrzebna jest zmiana zachowań ,a życie bez alkoholu i środków zmieniających świadomość wymagają czasu i wytrwałości. Terapia uzależnień ,zamiennie odwyk alkoholowy udziela wiedzy potrzebnej do zatrzymania picia , a podstawowe techniki pozwalają na użycie ich w przypadku, gdy uzależniony ma przymus zareagowania na stres alkoholem. W życiu chorego zaczynają funkcjonować wyuczone metody w celu nie reagowania alkoholem na problem. Alkoholizmu leczenie wówczas jest skuteczne ,kiedy pacjent stosuje się do zasad terapii.

Psychoterapia jest podstawą leczenia choroby alkoholowej

Prywatny ośrodek terapii leczenia uzależnień w dzień przyjęcia pacjenta udziela podstawowych informacji o zasadach obowiązujących w ośrodku ,ewentualnej konieczności udania się na detoks. Ośrodek odwykowy zapewnia w trakcie leczenia dostęp do psychoterapii indywidualnej i grupowej. Abstynencja jest podstawowym warunkiem udziału w leczeniu. Stosowanie leków musi być zgodne z zaleceniem lekarzy. Kontakt z lekarzem umożliwia na bieżąco( w zależności od stanu pacjenta) ustalać dawki leków . Picie alkoholu powoduje konsekwencje zdrowotne . Leczenie uzależnień w ośrodkach takich jak ośrodek” Dobra Decyzja” od dnia przyjęcia umożliwia dostęp do lekarza. Objawy odstawienia alkoholu wywołują u pacjenta różne stany psycho -fizyczne o różnym nasileniu. Na pierwsze efekty leczenia ,poprawy samopoczucia ,wyrównania nastroju trzeba cierpliwie poczekać .Spożycie alkoholu etylowego przy intensywnym piciu (ciągi alkoholowe )może powodować zaburzenia psychiczne .


Przeczytaj także:

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ